Semak Kelayakan Kemasukan
Tanpa Nombor '0'. Contoh: 71213235085